De tocht fan 2020


De tocht fan 2020 hat al west. De start wie op 05-06-2020 om 19:25 oere yn Heech. 4 ha de folsleine tocht útsyld.

De útslagen


Repko Snits foar al jo sportprizen Warkumer ierdewurk Voor iedereen die van de Friese natuur houdt Steun KiKa in de strijd tegen kinderkanker Recreatieschap Marrekrite In hardstikkene goed doel