De tocht fan 2020


De tocht fan 2020 hat al west. De start wie op 05-06-2020 om 19:25 oere yn Heech. 4 ha de folsleine tocht útsyld.

De útslagen


Stichting Ramon scoort tegen kanker Repko Snits foar al jo sportprizen Warkumer ierdewurk Recreatieschap Marrekrite Steun KiKa in de strijd tegen kinderkanker In hardstikkene goed doel